El Mètode Glifing

20-12-2017 0 comentaris Concha Lopez

GIFING és un mètode d’entrenament de la lectura que s’aplica mitjançant un programa informàtic.

Gràcies al seu format lúdic, els usuaris es diverteixen mentre llegeixen i aprenem a llegir millor.

Consisteix a la utilització de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) per aplicar un programa d’entrenament de la lectura basat en una sèrie d’activitats que, presentades de forma lúdica, permeten a les persones amb problemes lectors entrenar de manera intensiva i amena alhora.

Així mateix, aquest mètode pot utilitzar-se com a eina d’aprenentatge de la lectura per a nens sense dificultats de lectura, per a persones en vies d’alfabetització o com a entrenament per a persones amb lesions cerebrals adquirides o degeneratives que han perdut les seves capacitats lingüístiques pel que fa a la lectura.

L’entrenament incideix en la millora de la velocitat lectora, prenent com a base la consideració que la manca de fluïdesa és el factor més característic dels problemes de lectura. El fet de llegir fluidament un text no és una dada amb valor en si mateix, però es correlaciona de manera molt significativa amb la capacitat de comprensió dels textos llegits i amb el rendiment acadèmic.

L’objectiu del programa d’entrenament és millorar l’habilitat lectora dels nens amb dificultats per llegir de forma correcta i fluida, per augmentar el seu rendiment i permetre’ls aprofitar tota la seva capacitat intel·lectual.

A més, el mètode té especialment en compte la dimensió emocional del problema. Per això, s’ han creat uns personatges, el Glif i la Bet, que acompanyen els nens durant tot el procés. Donen ànims, empatitzen, són els elements reguladors del comportament i proporcionen feedback al llarg de les sessions.

Mitjançant el mètode Glifing, s’entrenen intensivament els diferents aspectes que conformen el procés d’adquisició i automatització de la lectura: descodificació (relació grafema-fonema), segmentació, memòria de treball, articulació, velocitat, morfosintaxis i comprensió.

El mètode Glifing permet tant detectar precoçment els problemes de lectura com establir un seguiment continuat de l’evolució de l’usuari.

La programació d’un itinerari de sessions específic per a cada nen assegura el caràcter personalitzat d’aquest sistema d’entrenament.

Durant tot el procés, la pauta de treball garanteix que l’entrenament estigui fet a mida de les necessitats i del ritme de cada entrenat.

Glifing garanteix, si no hi ha altres deficiències associades, avançar un curs lector en quatre mesos d'entrenament constant fent quatre sessions setmanals d'uns 20 minuts cadascuna.

Els pasos a seguir són:

Avaluem

Mitjançant una prova Glifing dissenyada per especialistes, avaluem la velocitat, la precisió i la comprensió, obtenint el perfil lector del nostre alumne.

La velocitat i la precisió lectores són indicadors del nivell d’automatització de la lectura.

L’automatització és necessària per a una bona comprensió.

Analitzem

El programa es comunica amb la plataforma on-line de forma automàtica.

La plataforma processa les dades de l’avaluació i les contrasta amb els barems Glifing en funció del curs i edat del nen.

Gràcies a això, obtenim de forma immediata informació precisa del nivell de lectura del nen.

Entrenem

El mètode Glifing consta d’un gran nombre de sessions d’entrenament que s’ajusten a les necessitats de cada nen.

Amb les dades recollides i processades a la plataforma, podem dissenyar un pla individualitzat d’entrenament que incideixi allà on el nen ho necessiti.

La plataforma també registra automàticament el progrés de l’entrenament perquè el professional pugui adaptar-lo en tot moment.

Creixem és el centre de referència a la zona del mètode glifing.

No dubtis a venir a informar-te sense compromís !!!

Si t'ha agradat pots compartir a les xarxes socials!

Fes-nos saber el que penses

* Camp requerit

Comentaris (0)