Com actuem

Per al bon pronòstic és bàsica la detecció i el tractament precoç, així com l'adaptació escolar i la reeducació complementària.

Com actuem?

A Creixem treballem amb nens i adolescents que, tinguin o no dificultats d'aprenentatge, presentin un rendiment escolar per sota de les seves capacitats.

Aquí us donarem eines i suport per tirar endavant!

La nostra manera de fer és la següent:

a) Conèixer i valorar l'alumne

 • Entrevista estructurada amb la família.
 • Sessions de treball amb l'alumne per tal de fer una avaluació inicial de la situació.
 • Coordinació amb els referents de l'escola o IES.

b) Proposta d'intervenció

Amb la informació obtinguda, i un cop reconegudes les seves necessitats, plantegem la proposta d'intervenció i tractament més adequada.

Degut a la importància de l' entorn afectiu, és bàsica la col·laboració de la família. Per aixó, la nostra estratègia de treball haurà de ser aceptada mitjançant un compromís de seguiment de les pautes establertes . Així, afavorint una millor inriorització del procés.

D'altra banda, ens coordinarem amb els professionals que intervenen al centre escolar, per tal de sumar sinergies, plantejar estratègies i/o prioritzar objectius.

 

Què Fem?

A Creixem treballem sempre en funció de les necessitats dels alumnes. Fem sessions individuals i/o en petit grup en el cas de treballar objectius comuns i d'enrequiment personal:

1) Alumne:

 • Aprenentatge de la lecto-escriptura.
 • Coneixement i gestió de les emocions.
 • Habilitats Socials i Autonomia personal.
 • Estimulació de processos cognitius: atenció i concentració, memòria, percepció, funcions executives...
 • Aprendre ortografia sense esforç.
 • Pautes i tècniques d'estudi (autoinstruccions,planificació estudi, estratègies per sintetitzar informació...)
 • Orientació Vocacional i ajuda en la presa de decisions.

2) La família

És una part important en el procés de la nostra intervenció. Per aixó:

 • Els donem suport per a l'aplicació de les estratègies apreses.
 • Els ajudem a establir rutines i horaris a casa.
 • Els orientem per millorar la comunicació i la interacció pares-fills.
 • Els acompanyem en la gestió del estat d'ànim del seu fill.
 • Potenciem las dinàmiques que estimulin la creació de rutines constructives a casa.

3) Tallers

Al llarg del curs realitzarem diferents tallers per a alumnes i famílies, però prèviament hem de fer un estudi de les vostres necessitats i/o curiositats respecte a l'educació desl vostres fills...

Volem oferir-vos "TALLERS A LA CARTA", pel que ens seria de gran ajuda conèixer la vostra opinió, que podeu donar-nos utilitzant el correu electrònic de Creixem o mitjançant el apartat CONTACTE d'aquesta web.

Què Fem
 
Què Fem 2