Mètode d'entrenament de la lectura Glifing

Per abordar les dificultats de la lectura, des de Creixem treballem amb aquest mètode.

Amb Glifing la fluïdesa i precisió lectores del nen poden arribar a assolir la mitjana esperada pel nivel de curs i edat. El nen pot divertir-se llegint, sense mostrar cansament o frustració.

La lectura és la base de qualsevol aprenentatge escolar, per aixó té una importancia cabdal per a l’èxit acadèmic.

Els alumnes amb dificultats de lectura sovint se senten inferiors tot i tenir una intel·ligència normal.

El nostre objectiu és atendre els alumnes en risc, i ajudar-los a desenvolupar-se adequadament a l’escola i en tots els aspectes de la seva vida.

Treballarem dia a dia per tal de que llegir sigui un plaer per a tothom.

Les habilitats lectores es poden entrenar!

Glifing és un mètode que s’adapta a les necessitats de cada nen i entrena la lectura a través d’un joc d’ordinador.

 
Amb Glifing treballen els aspectos fonamentals del procés lector
 
 • Descodificació grafema-fonema.
 • Atenció i memoria de treball.
 • Consciència fonològica.
 • Reconeixement de paraules i vocabulari.
 • Flexibilitat cognitiva.
 • Reconeixement de paraules.
 • Integració en lectura de texts.
 • Morfologia i sintaxi.
 • Comprensió lectora.
 • Memòria a llarg termini.
 • Ortografia.
 • Articulació i dicció.

Com ho fem?

 • Des de casa amb l’ordinador.
 • Cada dia entre 15 i 30 minuts. Quatre dies a la setmana.
 • Entrenament amb format lúdic.
 • Seguiment individualitzat i assessorament continu des del Centre Psicopedagògic CREIXEM.
 • El seguiment informatitzat permet que en tot moment els pares puguin saber com progressa l’entrenat.
 • De manera continuada, els materials es milloren i s’amplien en base a una recerca científica constant.
 
La durada d’entrenament varia en cada cas. Però en la majoria es poden observar millores significatives en 16 setmanes
 
 • Disminueixen els errors.
 • Augmenta la velocitat lectora.
 • Millora la comprensió.
 • Augmenta la memoria de treball.
 • Creix la seguretat en si mateix.
 • Millora l’autoestima.
 • Actitud més favorable vers els estudis.
 • Millora l’actitud vers la tasca de llegir.

Trucan's o vine a veure'ns i t'informarem sense compromís!