L'essència dels nostres objectius es reflecteix al nostre nom:

 

  Creure en tu

  Reconduir-te

  Emocionar-te

  Indagar les teves capacitats

eXplorar els teus interessos

  Ensenyar-te a estudiar

  Motivar-te

Així, els nostres objectius es centren es donar eines per potenciar en els nens el lenguatge, la lectoescriptura, la capacitat d'atenció i concentració, les habilitats emocionals i socials, l' autoestima, i les tècniques d'estudi.

Treballem colze a colze amb la família i de manera coordinada amb l'escola.

Depenent del cas intervendrem de manera individual o en grup, la nostra idea és fer un "vestit a la mida" de l'alumne, sempre pensant en les seves capacitats i fortataleses.

No fem classes de repàs, donem eines per aprendre a apendre.

Niño estress
 
Niño estudia mesa deberes